Contact:

email: swaen@swaen-projecten.nl

tel. 06 50445181

adres: Herenweg 295
1934 PV Egmond aan den Hoef

Gegevens:

Kamer van Koophandel:
Amsterdam, 34127139

BTW- nummer:
NL817734600B01

swaen-projecten & advies is gespecialiseerd in het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s op maat en productontwikkeling / vormgeving voor het beroepsonderwijs (VMBO en MBO voor alle sectoren).
Uitgangspunt vormen de mogelijkheden van de betreffende onderwijsinstelling, de capaciteiten van het team dat het traject, de opleiding uitvoert en de kaders vanuit de wetgeving.
We bepalen in overleg met de opdrachtgever met wie we samen optrekken om het gewenste traject te ontwikkelen. Deze werkwijze heeft tot resultaat dat de uitvoerders ‘hun’ traject uitvoeren waar ze aan mee hebben gewerkt. S.W.A.E.N. is dan ook de afkorting voor Samen Werken Aan Een Netwerk.

Onderwijsprogramma’s
Voorbeelden van Programma’s voor VMBO:
• invulling leerlijnen Vakcollege
• VM2 trajecten
• sector brede profielen
• routes voor VSV ( voortijdig schoolverlaters)
• niveau 1 opleidingen op het vmbo

Voorbeelden voorhet MBO
• opleidingsplan
• OER
• examenplan
• BPV boek deelnemers/bedrijven
• examenbundels
• invulling opleidingsprogramma

Productontwikkeling
We ontwikkelen
• lesmaterialen en leerlijnen en voor beroepenoriëntatie
• voorlichtings- en promotiematerialen voor opleidingen en sectoren

saskia

 

 

Saskia Hovinga

Begon in 2001 swaen-projectmanagement & advies. Door haar achtergrond bij Vrouw en techniek, het Grafisch opleidingcentrum en de Vrouwenvakschool bouwde zij een netwerk op van scholen, kenniscentra's en bedrijven. "De voordurende ontwikkelingen in het onderwijs maken het noodzakelijk de programmering actueel te houden. Ik vind het belangrijk om de vertaalslag naar de onderwijspraktijk te maken. Dat doe ik veelal samen met docenten en managers om voldoende afstemming en draagvlak te creëren. Ik maak daarbij gebruik van m'n netwerk van scholen en bedrijven zodat het wiel niet steeds opnieuw hoeft te worden uitgevonden. Ik koppel daarom gelijksoortige initiatieven aan elkaar. Door deze intensieve samenwerking kan ik vanuit de werkvloer input leveren aan beleidsmakers".

 

 

 

 

mark

 

 

Mark Kamoen

Maakt voornamelijk de les- en promotiematerialen. "Ik vind het vooral belangrijk dat de leerlingen de opdrachten leuk vinden. Daarom probeer ik zo min mogelijk tekst en veel afbeeldingen te gebruiken. Ook de opmaak mag wat mij betreft kleurijk en speels zijn. Bij de opdrachten hoop ik dat de leerlingen zich in een beroepssituatie kunnen inleven en zo ervaren waar hun belangstelling en talent ligt".