Beroeps oriëntatie sector Economie, 2012
Voor de sector economie is voor de VMBO leerling in de Zaanstreek het werkboek Loopbaanleren Economie ontwikkelt. econDe leerlingen kunnen bij de eerste opdracht de keuze maken om stapsgewijs een businessplan op te stellen voor een zelfbedacht fictief bedrijf. Waneer zij zich niet zo tot het ondernemerschap aangesproken voelen kunnen zij de opdrachten doen die de beroepen: Managemnet-assistent, Juridisch medewerker, Administrateur en medewerker Marketing & Communicatie verder onderzoeken. Door rolspelen, filmpjes en testjes op internet komen de leerlingen op speelse wijze meer over deze beroepen te weten. In de laatste opdracht werken de toekomstige ondernemers en de economie dienstverleners samen, waarbij de ondernemers hun businessplan presenteren en de dienstverleners hun adviezen uitbrengen om het plan te versterken.
Dit werkboek werd gemaakt in opdracht van OVO-Zaanstad en is het 5e boekje in de reeks van Loopbaanleren VMBO.

Kennismaking met procestechniek VMBO, 2012
In samenwerking met de 5 Zaanse VMBO’s: Compaen, Saenredam College, Trias, Regio College Zaanstad en het Vakcollege Triade uit Edam werden 4 lesboekjes gemaakt over procestechniek. De opdrachten in deze boekjes zijn bedoeld voor leerlingen van het VMBO en kunnen gebruikt worden in de loopbaanoriëntatielessen in de klassen 1 t/m 4. De lekkerste chocolademelk, Speculaaskoek maken, Maak je eigen cosmetica en Bouw je eigen fabriek. Aan de hand van speelse oefeningen leren de leerlingen wat de procesindustrie inhoud; welke producten zij maakt en welke beroepen er werkzaam zijn. Ze verkennen de bedrijven in hun directe omgeving.
Er is een totaal pakket van opdrachten en activiteiten is gemaakt. Zo kunnen er bijvoorbeeld gastlessen, excursies en workshops gevolgd worden. In “de week van de procestechniek” komen meerder activiteiten samen. Op deze wijze is er een doorlopende leerlijn gecreëerd die over de gehele schoolperiode ingezet kan worden.
.

Klimaatneutraal in 2020, 2011
Aansluitend op het thema Duurzaamheid ontwikkelde swaen-projecten & advies het werkboek “Klimaatneutraal in 2020”. De gemeente Zaanstad heeft zichzelf tot doel gesteld in het jaar 2020 een klimaat-neutrale gemeente te zullen zijn.
De VMBO leerlingen komen in het kader van beroepenoriëntatie (Loopbaanleren) meer te weten over CO2 uitstoot, energiebesparing, groene stroom en compensatie. Bij de opdrachten wordt veel onderzoek op internet gedaan. De leerlingen onderzoeken beroepen die zich bezighouden met het thema klimaatneutraal. Ze worden uitgedaagd een plan te maken om hun school klimaatneutraal te maken en dit aan de gemeente te presenteren.
Ze gaan onder begeleiding van MBO-ers naar de bedrijven om een 0-meting te doen met de milieubarometer. Hier komt een verbeter-advies uit.

 

Duurzaamheid als thema voor VMBO , 2010
swaen-projecten & advies
ontwikkelde een werkboek waarmee de leerlingen in de nabije omgeving ontdekken dat duurzaamheid de toekomst heeft en dat een beroep in deze richting wellicht iets voor hun is.duurz
Ze gaan op onderzoek uit hoe duurzaam hun eigen gezin en hun school is. Ze onderzoeken bedrijven in de gemeente Zaanstad die reeds duurzaam bezig zijn. Belicht wordt hoe er omgegaan wordt met energie, afval, vervoer en voedsel. Zo bepalen ze bijvoorbeeld wat hun eigen voedselvoetafdruk is. Ze doen voorstellen om de school duurzamer te maken middels een Duurzaamheidsbarometer. Door de meerjarige uitvoering ontstaat er een competitie-element waarbij de klassen proberen elk jaar de duurzaamheidsbarometer van hun school omhoog te krijgen.
De leerlingen doen interviews, presentaties en stellen een plan van aanpak op. In de evaluatie wordt naar hun ervaringen met de uitvoering van de opdrachten en belangstelling voor de technische sector die zich met duurzaamheid bezig houd gevraagd. Een Docentenhandleiding beschrijft de leerdoelen en geeft begeleidingsaanwijzingen.

 

Agogische- en Paramedische beroepen, 2011
Voor de 5 VMBO’s in Zaanstad is door swaen-projecten & advieshet werkboek loopbaanleren voor paramedische en agogische beroepen gemaakt. Het werkboek biedt leerlingen een kijkje in de keuken van de beroepen; apothekers-, dokters- en tandartsassistent binnen de paramedische beroepssector. agogIn de agogische beroepssector komen de beroepen: pedagogisch werk kinderopvang en jeugdzorg, persoonlijk begeleider en onderwijsassistent aan de orde.
Bij de opdrachten ervaren de leerlingen waar hun belangstelling en hun vaardigheden liggen. In een vragenlijst kunnen ze achteraf scoren op competenties en belangstelling om hun op deze manier te helpen een mogelijke beroepskeuze in deze sectoren te concretiseren.

 

Loopbaanoriëntatie bij Van der Meij college, 2011
Voor het van der Meij-college in Alkmaar is door swaen-projecten & advies een 3 tal beroepsoriëntatie opdrachten tbv VMBO leerlingen gemaakt. Consumptief, Economie en Zorg & Welzijn. De oefeningen worden veelal in rollenspel uitgevoerd. De leerlingen economieervaren hoe het is om in de betreffende werksituatie te werken, welke vaardigheden en competenties daarvoor nodig zijn. In een score tabel per beroep ontdekken zij waar hun capaciteiten en belangstelling liggen. Ze geven zichzelf een score aan de hand van stellingen die iets zeggen over een bepaalde competentie. De totaalscore geeft zowel aan op welke competenties ze hoog scoren, als voor welk beroep ze de meeste punten halen. Dit helpt ze wellicht op weg om, soms in onverwachte hoek, hun vervolg- of beroepsopleiding te kiezen.
• Consumptief bevat praktijkoefeningen voor de beroepen: kok, kelner / serveerster, hotelreceptionist, banketbakker en broodbakker.
• Economie bevat praktijkoefeningen voor de sectoren: handel & verkoop, handel & administratie, mode & commercie, administratie en verkoopadministratie.
• Zorg & Welzijn belicht de beroepen is de sectoren: werken bij ouderen, werken met kinderen, gezinshulp, werken in de sport en werken bij een gezin.

 

Speerpunt Haven, 2010
In opdracht van het Havencollege Amsterdam werden praktijkopdrachten voor de opleidingen Medewerker Havenoperaties niveau 2 en Coördinator Havenoperaties niveau 3 gemaakt.
In samenwerking met de lokale havenbedrijven; VCK logistics, Terhaak group en HD Cotterell is verkend welke kennis en vaardigheden nieuw opgeleide werknemers zouden moeten hebben.haven2 haven1
Aan de hand van de kerntaken uit het kwalificatie-dossiers van de betreffende beroepen zijn praktijksituaties en werkzaamheden bepaald die leerlingen kunnen trainen. De opdrachten bestaan uit: container laden, lossen en veilig hijsen. De leeringen voeren de opdrachten uit op het haventerrein van het Havencollege. Ze werken daardoor in een realistische werkomgeving met materialen veelal beschikbaar gesteld door de betrokken bedrijven. Het aspect veiligheid is bij alle opdrachten een vast onderdeel.
Door foto’s en korte instructies worden de leerlingen uitgedaagd een praktijksituatie nauwkeurig uit te voeren en hun specifieke kennis - en vaardigheden toe te passen. De opdrachten zijn gebundeld in een werkmap waarin de 3 werkboekjes en de docentenhandleiding zijn opgenomen.
Docentenhandleiding
Voor deze opdrachten is een uitgebreide docentenhandleiding geschreven. Hierin staan aanwijzing voor de begeleiding en een reflectieformulier om na de opdracht met de leerling te bespreken. Verder is hierin verantwoord waarbij de opdrachten aansluiten binnen het kwalificatie-dossier. De opdrachten lenen zich daarom goed voor de voorbereiding op de Proeve van bekwaamheid.

 

Logistiek, 2010
Voor de logistieke sector is de praktijkopdracht: Voorraadbeheer systeem voor Teamleider Logistiek en Logistiek Medewerker ontwikkeld. Samen met het N.O.V.L., IJmond Transportgroep, ROC van Amsterdam, Novacollege en het Havencollege zijn praktijkopdrachten ontwikkeld die plaatsvinden in een opslag.
De opdrachten worden gebruikt bij de MBO opleidingen en beschrijven de taken: inventarisatie, inslag en uitslag en het gebruik van het logpag1 voorraadbeheersysteem voor de verschillende functies daarbij. Aan bod komen o.a. het herkennen van schade, plannen van de uitslag en registratie in het systeem.
Docentenhandleiding
Voor deze opdrachten is een uitgebreide docentenhandleiding geschreven. Hierin staan aanwijzing voor de begeleiding en een reflectieformulier om na de opdracht met de leerling te bespreken. Verder is hierin verantwoord waarbij de opdrachten aansluiten binnen het kwalificatie-dossier. De opdrachten lenen zich daar goed ter voorbereiding van de Proeve van bekwaamheid.

 

Promotiematerialen
Voor de promotie van de technische MBO beroepsopleidingen zijn o.a. gemaakt:
- folder en flyer voor procestechniek
- tentoonstellingspanelen voor de MTS opleidingen en specifiek voor procestechniek
- website voor Promitech (koepel van procesbedrijven in Noord-Holland)
- beroepenfilm technische beroepen

 

Jonge MTS-plussers, 2009
In 2008 en 2009 zijn 28 oud-leerlingen van MTSplus van de verschillende ROC’s geïnterviewd mtsplusover hun ervaringen tijdens hun MTSplus tijd.
Zij namen deel aan de eerste groep die in 2003 en 2004 startten met de onderwijsvernieuwing MTSplus.
Er werd gevraagd naar hun leerervaringen en hoe zij het geleerde toepassen in hun huidige werksituatie.
De interviews geven een indruk van deze generatie leerlingen en hun opvattingen over werken en toekomst.
Deze jongeren geven een verrassend positief maar ook kritisch beeld van hun MTSplus opleiding en huidig werk of vervolgopleiding.

 

Klussenbus Talententeam Techniek, 2009-2011
In 2008 werd in samenwerking met de 3 Amsterdamse VMBO-scholen; Nova-college, Brederode college, ROC op Maat het project Talenten Team techniek opgestart. Leerlingen konden onder begeleiding van een werkmeester ervaring opdoen in technische vaardigheden door middel van het doen van klusjes bij particulieren en instellingen. swaen-projecten & advies was betrokken bij de opzet coördinatie van dit project. talttEen website voor aanmeldingen van klussen werd ontwikkeld en flyers werden verspreid. In de loop van 2009 bleek de aanmelding van voldoende klusjes door particulieren te weinig zekerheid voor continuering te bieden. Daarom werd contact gelegd met woonbouwverenigingen. Dit leidde in 2010 tot een structurele afspraak over klusjes bij de woningbouwvereniging Stadgenoot. Tevens werd het project ondergebracht bij de stichting die de continuïteit van werk en financiën kon waarborgen.Logistiek voor VMBO, 2009
Uit het initiatief “Improve your move” kwam de vraag lesmaterialen te ontwikkelen om de Logistieksector onder de aandacht te brengen logistiekbij VMBO-leerlingen. Aan de hand van eenvoudige foto-instructies wordt duidelijk gemaakt welke handelingen er verricht worden bij het lossen, de opslag en het laden. De opdrachten werden samen met Fokker Services BV gemaakt en geven daardoor tevens een indruk van deze speciale sector van logistiek. Verder werkte mee het ROC v Amsterdam en DWI.

 

haven2Instructiekranen, 2009
Voor de MBO's die deelnamen aan Improve Your Move zijn door swaen-projecten & advies 5 instructiekranen met bijbehorende praktijkopdrachten gemaakt. De kranen van +/- 2 meter hoog worden bediend met een joystick en geven een realistisch beeld van de bediening van een loskraan. De kranen en het lesmateriaal zijn bij 5 Mbo-scholen die de opleiding logistiek aanbieden, over het hele land verspreid. Een kort promotie filmpje is te zien op de volgende link. –Filmkraan-

 

 

 

Techniek stap voor stap, 2008
Voor het Nova-college en het ROC op Maat in Amsterdam zijn praktijkopdrachten ontwikkeld om de technische vaardigheden en beroepen onder de aandacht te brengen. Door stapsgewijze instructies, aan de hand van foto’s kunnen de leerlingen een product maken uit de sectoren: Houtbewerking, Installatietechniek, Metaalbewerking, Tweewielertechniek en Elektrotechniek.
installzonbzonboil2 Bij de opdrachten installatietechniek kunnen de leerlingen bijvoorbeeld een kleine zonneboiler maken, een fonteinkraan aansluiten en een magneetbord maken van CV-buizen en koppelingen.
Voor tweewielertechniek zijn er de opdrachten: ketting, trommelrem vervangen en een montagewedstrijd waarbij er snel en nauwkeurig stuur, wielen, zadel, pendalen, een spaak en de banden gemonteerd moeten worden.
De uitgebreide Docenthandleiding geeft instructies voor de voorbereiding en evaluatie. De evaluatievragen sluiten aan bij de competenties uit het Kwalificatie dossier en spitsen zich toe op de leerdoelen verkregen inzichten, vaardigheden en belangstelling.

 

 

Techniek in beeld, 2009
In 2008 en 2009 is de voorlichtingsfilm over technische beroepen die aansluiten op het VMBO, gemaakt. De film volgt een aantal leerlingen die werkzaam zijn bij hun stagebedrijf. Ze vertellen over hun werk, wat ze er leuk aan vinden en wat hun ambities zijn. film
Een timmerkracht werkzaam in de nieuwbouw, een elektricien, een vrouwelijke instrumentenmaker en een stukadoor worden in beeld gebracht.
Met deze film kunnen jongeren zich een beeld vormen van de technische beroepen. Het kan hen helpen een beroepskeuze te maken en/of een vervolgopleiding te kiezen. Zie link

 

Panelgesprekken voor VMBO, 2008
Een instructiefilm voor docenten en leerlingen om goed voorbereid aan het Panelgesprek deel te nemen. 3 panelgesprekken worden samengevat in een film waar op belangrijke momenten aanwijzingen ter verbetering aangegeven worden.