Loopbaanleren Economie

In juni is het loopbaanleren werkboek voor de sector economie verschenen. Al bij de eerste opdracht kiest de leerling via een stroomdiagram of het starten van een eigen bedrijf iets voor hem/haar is. Stapsgewijs maken zij hun eigen businessplan voor hun fictief bedrijf. Kiezen ze niet voor het ondernemersschap dan kunnen ze door verschillende opdrachten, testen, filmpjes en rolspellen de beroepen: management assistent, juridisch medewerker, administrateur en marketing & communicatie verkennen. Lees meer:..

Kennismaking procestechniek VMBO

In januari 2012 verschenen 4 praktijkopdrachten voor VMBO-leeringen. Hiermee kunnen de leerlingen kennismaken met het gevarieerde werkveld van de procestechniek. Het lesmateriaal maakt deel uit van een uitgebreide leerlijn waarbij in elk leerjaar activiteiten zijn gepland.
Lees meer.......

Onderwijsprogramma voor Horeca en Facilitair

Voor het 4e leerjaar Horeca ondernemer en Facilitaire dienstverlening niveau 4 wordt het opleidingprogramma ontwikkeld voor op school en in de BPV.
Lees meer.......

VMBO werkt samen met bedrijfsleven voor duurzaamheid

Met de VMBO's en het Regio College in Zaanstad is een leertraject opgezet om spelenderwijs kennis te maken met techniek. Het thema waarmee de VMBO leerlingen in een aantal praktijkopdrachten aan de slag gaan is Duurzaamheid. Met het Technocentrum NHN is een netwerk van Zaanse bedrijven en VMBO-leerlingen bij elkaar gebracht. De leerlingen zullen de bedrijven bezoeken en helpen bij het verduurzamen van hun bedrijf. Dit sluit naadloos aan bij de ambitie de de gemeente Zaanstad heeft om in 2020 een CO2 neutrale gemeente te willen zijn.
Lees meer...

Beroepsoriëntatie Zorg en Welzijn

Voor de paramedische- en agogische beroepen heeft SWAEN-projecten &advies een 7 tal praktijkopdrachten ontwikkeld. Deze belichten onderandere de assistenten-beroepen en de beroepen in de zorg en welzijn.
Lees meer..

Procestechniek in leerlijn VMBO, 2012
In opdracht van het Reginaal Adviesraad Procestechniek is in samenwerking met de Zaanse VMBO’s en het Vakcollege Triade uit Obdam een leerlijn samengesteld over de procestechniek. swaen-projecten & advies coördineert deze pilot waarbij bedrijven en scholen samenwerken. Met onder meer gastlessen, snuffelstages en 4 nieuw ontwikkelde werkboekjes kunnen leerlingen aan de hand van leuke opdrachten meer te weten over wat de procesindustrie inhoudt, welke producten zij maakt en welke beroepen er werkzaam zijn. Lees meer...

Bedrijven werken samen met VMBO en MBO aan Duurzaamheid, 2011-2012
Bedrijven in de Achtersluispolder van Zaanstad gaan samen met VMBO-leerlingen werken aan het klimaatneutraal maken van hun bedrijf. swaen-projecten & advies maakte het plan van aanpak voor een meerjarige samenwerking tussen VMBO, MBO en de bedrijven. De VMBO leerlingen bezoeken de bedrijven en onderzoeken de mogelijkheden waarbij ze ondersteunt worden door gemeente en leerlingen van het MBO. Met het ondersteunend lesmateriaal zette swaen-projecten & advies, samen met de gemeente en de scholen een netwerk op van bedrijven en leerlingen voor de toekomst. Lees meer..

Klimaatneutraal in 2020, 2011
De gemeente Zaanstad wil in het jaar 2020 klimaatneutraal zijn. Aansluitend op dit thema ontwikkelde swaen-projecten & advies het werkboek voor VMBO “Klimaatneutraal in 2020”. De VMBO leerlingen komen in het kader van beroepenoriëntatie (Loopbaanleren) meer te weten over CO2 uitstoot, energiebesparing, groene stroom en CO2 compensatie. Ze worden uitgedaagd een plan te maken om hun school klimaatneutraal te maken en dit aan de gemeente te presenteren. Lees meer..

Nieuw programma voor 3 stromen bovenbouw techniek Nova College Amsterdam
Voor de 3 groepen bovenbouw techniek wordt nu op maat een opleidingprogramma gemaakt. Voor de praktijkschoolleeringen wordt een programma opgesteld wat leidt tot een AKA portfolio. Voor leerlingen met een taal en rekenachterstand is er een VM2 programma in de maak. Voor de reguliere VMBO leerling zal er een programma tbv het Vakcollegediploma ontwikkeld worden.
Lees meer..

Agogische- en Paramedische beroepen, 2011
Voor de 5 VMBO’s in Zaanstad is door swaen-projecten & advies het werkboek loopbaanleren voor paramedische en agogische beroepen gemaakt. Het werkboek biedt leerlingen een kijkje in de keuken van de beroepen: apothekers-, dokters- en tandartsassistent binnen de paramedische beroepssector. In de agogische beroepssector komen de beroepen: pedagogisch werk kinderopvang en jeugdzorg, persoonlijk begeleider en onderwijsassistent aan de orde. In een vragenlijst kunnen ze achteraf scoren op competenties en belangstelling om hun op deze manier te helpen een mogelijke beroepskeuze in deze sectoren te concretiseren. Lees meer..

Examenplannen Management assistent en Juridisch medewerker, 2012regiocoll
Voor het Regio College Zaanstreek/Waterland worden de examenplannen, examenmatrijs en examenopdrachten voor de opleidingen management-assistent en juridisch mederwerker niveau 4, bijgesteld en eenduidig gemaakt. Lees meer...

Beroepenoriëntatie bij van der Meij college, 2011
Voor het van der Meij-college in Alkmaar is door swaen-projecten & advies een 3 tal beroepsoriëntatie opdrachten tbv VMBO leerlingen gemaakt voor de sectoren: Consumptief, Economie en Zorg & Welzijn. De oefeningen worden veelal in een rollenspel uitgevoerd.
• Consumptief bevat praktijkoefeningen voor de beroepen: kok, kelner / serveerster, hotelreceptionist, banketbakker en broodbakker.
• Economie bevat praktijkoefeningen voor de sectoren: handel& verkoop, handel & administratie, mode & commercie, administratie en verkoopadministratie.
• Zorg & Welzijn belicht de beroepen in de sectoren: werken bij ouderen, werken met kinderen, gezinshulp, werken in de sport en werken bij een gezin. Lees meer..

Nieuwe opleiding BOL2 procesoperator A, 2012
Voor de nieuwe opleiding procesoperator A / Food operator wordt het curriculum opgesteld.
swaen-projecten & advies stelt het businessplan, het Onderwijs Examen Reglement en opleidingsplan op tbv deze opleiding. Lees meer..

Speerpunt Haven, 2010
I
n opdracht van het Havencollege Amsterdam werden praktijkopdrachten voor de opleidingen Medewerker Havenoperaties niveau 2 en Coördinator Havenoperaties niveau 3 gemaakt. hvncoll
In samenwerking met de lokale havenbedrijven; VCK logistics, Terhaak group en HD Cotterell is verkend welke kennis en vaardigheden nieuw opgeleide werknemers zouden moeten hebben. Aan de hand van de kwalificatie-dossiers van de betreffende beroepen zijn praktijksituaties en werkzaamheden bepaald die deelnemers kunnen trainen. De opdrachten bestaan uit: container laden, lossen en veilig hijsen.
Het materiaal is zeer praktisch en realistisch opgesteld. Door foto’s en korte instructies worden de deelnemers uitgedaagd een praktijksituatie uit te voeren en hun specifieke kennis en vaardigheden toe te passen.
Docentenhandleiding
Voor deze opdrachten is een uitgebreide docentenhandleiding geschreven. Hierin staan aanwijzing voor de begeleiding en een reflectieformulier om na de opdracht met de deelnemer te bespreken. Verder is hierin verantwoord waarbij de opdrachten aansluiten binnen het kwalificatie-dossier. De opdrachten lenen zich daarom goed voor de voorbereiding op de Proeve van bekwaamheid. Lees meer....

Duurzaamheid als thema, werkboek voor VMBO, 2010
Met het thema Duurzaamheid zijn leerlingen van de 5 VMBO scholen in Zaanstad aan de slag gegaan om meer bekend te raken met de techniek die samenhangt met duurzaamheid. Het werkboek beoogd dat de leerlingen zullen ontdekken dat duurzaamheid de toekomst heeft en dat een beroep in deze richting wellicht iets voor hun is. Ze gaan op onderzoek uit hoe duurzaam hun eigen gezin en hun school is. Ze bezoeken bedrijven in de gemeente Zaanstad die reeds duurzaam bezig zijn. Ook doen ze voorstellen om de school duurzamer te maken middels een Duurzaamheidsbarometer. Er ontstaat er een competitie-element waarbij de klassen over meerdere jaren proberen de duurzaamheidsbarometer omhoog te krijgen.
De Docentenhandleiding beschrijft de leerdoelen en geeft begeleidingsaanwijzingen. Lees meer..

Logistiek, 2010vorkh
Voor de logistieke sector is de praktijkopdracht: Voorraadbeheer-systeem voor Teamleider Logistiek en Logistiek Medewerker ontwikkeld. Samen met het N.O.V.L., IJmond Transportgroep, ROC van Amsterdam, Novacollege en het Havencollege maakte swaen-projecten & advies de praktijkopdrachten over de werkzaamheden die plaatsvinden in een opslag.
De opdrachten worden gebruikt bij de MBO opleidingen en beschrijven de taken: inventarisatie, inslag en uitslag en het gebruik van het voorraadbeheersysteem voor de verschillende functies daarbij. Aan bod komen o.a. inslag, het herkennen van schade, plannen van de uitslag en registratie in het systeem.
Docentenhandleiding
Voor deze opdrachten is een uitgebreide docentenhandleiding geschreven. Lees meer..


Logistiek voor VMBO, 2009
Uit het initiatief “Improve your move” kwam de vraag lesmaterialen te ontwikkelen om de Logistieksector meer onder de aandacht te brengen bij VMBO-leerlingen. Aan de hand van eenvoudige foto-instructies wordt duidelijk gemaakt welke handelingen er verricht worden bij het lossen, de opslag en het laden. De opdrachten werden samen met Fokker BV gemaakt en geven daardoor tevens een indruk van deze speciale sector van logistiek. Verder werkte mee het ROC v Amsterdam en DWI. Lees meer..

Instructiekranen, 2009kraan
Voor 5 MBO's zijn door swaen-projecten & advies 5 instructiekranen met bijbehorende praktijkopdrachten gemaakt. De kranen van +/- 2 meter hoog worden bediend met een joystick en geven een realistisch beeld van de bediening van een loskraan. De kranen en het lesmateriaal zijn bij 5 MBO-scholen over het hele land verspreid, die de opleiding logistiek aanbieden.
Een kort promotiefilmpje is te zien op de link (afbeelding).
Lees meer..

Techniek stap voor stap, 2008
Voor het Nova-college en ROC op maat in Amsterdam zijn praktijkopdrachten ontwikkeld om de technische vaardigheden en beroepen onder de aandacht te brengen. Door stapsgewijze instructies, aan de hand van foto’s kunnen de leerlingen een product maken uit de sectoren: Houtbewerking, Installatietechniek, Metaalbewerking, Tweewielertechniek en Elektrotechniek.
De Docenthandleiding geeft instructies over de voorbereiding, beoordeling en aansluiting bij het Kwalificatie dossier.Lees meer...

Techniek in beeld, 2008elcetr
Over jonge beroepsbeoefenaars of leerlingen die aan het werk zijn bij hun stagebedrijf werden voorlichtingfilmpjes gemaakt over de werkzaamheden van de beroepen in de sectoren: timmerkracht, stucadoor, elektricien, instrumentenmaker en loodgieter link
Zie meer..