Examenplannen Management assistent en Juridisch medewerkerregiocol
Het Onderwijs Examen Reglement (OER) en andere verantwoordingsdocumenten met betrekking tot de examinering worden bijgesteld en eenduidig gemaakt naar de eisen van de onderwijsinspectie. De kennistoets, praktijkopdracht en simulatie zullen in de zelfde structuur worden opgebouwd.
Opdrachtgever: Regio College Zaanstreek / Waterland, opleidingsmanager Economie
Resultaten: OER, examenmatrijs, examenplan, binnenschoolse examenopdrachten, examenopdrachten BPV

 

0-meting Klimaatneutraal bedrijven Achtersluispolder
De bedrijven in de Achtersluispolder gaan met hulp van VMBO- en MBO leerlingen een O-meting klimaat neutraal verrichten. De VMBO leerlingen gebruiken daarvoor de Milieubarometer om te bepalen hoe de bedrijven er nu voorstaan en welke mogelijkheden er ter verbetering er zijn. MBO leerlingen van het Regio College Zaanstad/Waterland zullen hen daarbij begeleiden.
swaen-projecten & advies stelde het programma op om de leerlingen van het MBO verdieping in de vakkennis en het begeleiden van VMBO-leerlingen te bieden. Zij co├Ârdineerde de afstemming tussen de bedrijven, leerlingen en het schoolprogramma. VMBO leerlingen gaan voorafgaande aan de meeting aan de slag met het door swaen-projecten & advies ontwikkelde boekje Klimaatneutraal.
Het is de opzet om dit tot een jaarlijks terugkerend thema-week te maken waarbij de vorderingen van de bedrijven in hun streven naar een klimaatneutraal bedrijf de komende jaren worden gevolgd en ondersteund.
Opdrachtgevers: Gemeente Zaanstad, bedrijvenvereniging Achtersluispolder, Zaans verbond (samenwerkingsverband VMBO/MBO Zaandam)

Resultaten: Plan van aanpak, jaarkalender activiteiten MBO/VMBO, stappenplan docenten VMBO, geintegreerde presentatie MBO3, programma themaweek klimaatneutraal

 

Leerlijn procestechniek voor VMBOfood
In opdracht van de Regionale Adviescommissie Procestechniek is een overzicht opgesteld per VMBO klas met de mogelijkheden voor binnen- en buitenschoolse activiteiten gericht op kennismaking met de sector proces- (food)techniek en de beroepen daarbinnen. swaen-projecten & advies co├Ârdineert de uitvoering van de leerlijn met 5 VMBO scholen die meewerken aan de pilot. Bedrijven van de RAP verzorgen gastlessen, stellen materialen beschikbaar en maken een snuffelstage mogelijk. swaen-projecten & advies stelde ook 4 werkboekjes samen met verschillende praktijkopdrachten waarin de vele gevarieerde aspecten van de procesindustrie aan bod komen. De boekjes zijn inzetbaar voor leerjaar 1 t/m 4.
Opdrachtgever: Regionaal Adviescommissie Procestechniek Noord-Holland
Resultaten: Activiteiten in schooljaarplan

 

Nieuw curriculum BOL2 procesoperator A / food operator
Per september 2013 zal de mogelijkheid bestaan voor leerlingen met een VMBO basis diploma om vanaf 16 jaar deze opleiding te beginnen. Dit is mogelijk geworden omdat bedrijven speciale stageplekken voor deze leerlingen beschikbaar stellen.
swaen-projecten & advies stelt het businessplan, het Onderwijs Examen Reglement en opleidingsplan op tbv deze opleiding.
Opdrachtgever: Regio College Zaanstreek / Waterland
Resultaten: Businessplan opleiding, Onderwijs Examen Reglement (OER), opleidingsplan

nova

Nieuw programma voor 3 stromen bovenbouw techniek Nova College Amsterdam
Voor de 3 groepen bovenbouw techniek wordt nu op maat een opleidingprogramma gemaakt. Voor de praktijkschoolleerlingen wordt een programma opgesteld wat leidt tot een AKA portfolio. Voor leerlingen met een taal- en rekenachterstand is er een VM2 programma in de maak. Voor de reguliere VMBO leerling zal er een programma tbv het Vakcollegediploma ontwikkeld worden.
Opdrachtgever: Novacollege Amsterdam
Resultaten: Jaarprogramma voor 3 stromen bovenbouw, praktijkopdrachten

 

Onderwijsprogramma voor Horeca ondernemer en Facilitaire dienstverleninghoreca
Voor het 4e leerjaar van de opleidingen Horeca ondernemer en Facilitaire dienstverlening wordt zowel voor binnenschools als BPV een nieuw onderwijsprogramma opgesteld.
De examenontwikkeling wordt afgerond en studiedagen zullen worden georganiseerd.
Opdrachtgever: Horizon College Heerhugowaard, afdelingsmanager Dienstverlening
Resultaten: Meerjarenprogramma, examenplan